LOADING

Type to search

Aktuálne Doprava Samospráva Život

Predpovede počasia hovoria o snežení – Pezinok je na príchod zimy pripravený

redaktor tvpk 26 novembra 2021

Aktuálne predpovede počasia hovoria o snežení v najbližších dňoch. Pezinok je na príchod zimy pripravený. Rozsah zimnej údržby sa každý rok spresňuje v operačnom pláne. Upravuje sa aj čas pohotovosti pre vozidlá i technikov, ktorí zimnú údržbu zabezpečujú mimo pracovnú dobu. Zimná údržba sa zabezpečuje od 15. novembra do 15. marca a zimná pohotovosť od 1. decembra do 28. februára budúceho roka.


Zimná údržba predstavuje mechanické a ručné odhŕňanie snehu. Odhŕňanie radlicou sa zabezpečuje ak je vrstva snehu viac ako 5 cm.  Na cesty a chodníky sa bude používať posypový materiál – kamenná drvina a soľ v pomere 3:1. Oproti minulým rokom sme pridali jeden diel kamennej drti, keďže je to ekologickejšia forma posypu ako soľ.


Mesto Pezinok zabezpečuje zimnú údržbu prostredníctvom spoločnosti Petmas, spol. s r. o. na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a chodníkoch vyznačených na mape zimnej údržby. V operačnom pláne je udržiavanie ciest a chodníkov rozdelené podľa priority nasledovne:

  • Komunikácie mestského významu – údržba do 4 hodín od ukončenia sneženia
  • Komunikácie zonálneho významu – údržba do 6 hodín od ukončenia sneženia
  • Komunikácie lokálneho významu – údržba do 12 hodín od ukončenia sneženia
  • Komunikácie v rekreačnej oblasti – údržba do 18 hodín od ukončenia sneženia
  • Chodníky – údržba do 4 hodín od ukončenia sneženia

Zastávky autobusov, priechody pre chodcov, schody a lávky budú odhrnuté do 3  hodín od ukončenia sneženia. Pešie uličky, nevyznačené v mapových podkladoch, v priebehu dňa podľa technických možností a za súčinnosti obyvateľstva.

Žlté nádoby s pohotovostným posypovým materiálom budú umiestnené na potenciálne nebezpečných miestach – pri chodníkoch, lávkach, schodoch. Prosíme obyvateľov o pomoc s posýpaním. Presné rozmiestnenie nádob nájdete v mapových podkladoch. https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1uKUyRSY2W7LkvsqJ3sQxPiNsEcLg356r&ll=48.30691020126244%2C17.279846934190587&z=16


Mesto nezabezpečuje údržbu nespevnených a neprístupných komunikácii vo vinohradoch a lesných ciest, tiež komunikácii II. a III. triedy, 502, 503 (hlavné ťahy v meste sú v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja). Zimná údržba nezahŕňa komunikácie súkromných vlastníkov, neodovzdané mestu.

Kompletné informácie o zimnej údržbe nájdete v Operačnom pláne zimnej údržby na sezónu 2021/2022.

Inzercia