LOADING

Type to search

Beseda Kultúra Výstava

Prednáška v Mestskom múzeu – Zo zradcov hrdinami

redaktor tvpk 05 novembra 2021

Mestské múzeum v Pezinku pripravuje ďalšiu sprievodnú akciu k aktuálnej výstave ČINY, NIE SLOVÁ – 2. sv. vojna a československý západný odboj.. V stredu 10. novembra 2021 to bude o 17:00 hodine prednášku historika Martina Poscha z Historického ústavu SAV s názvom Zo „zradcov” hrdinami.

Československý odboj počas 2. svetovej vojny je jednou z najzaujímavejších kapitol našich moderných dejín. Často sa však prezentovanie jeho aktivít obmedzuje na tzv. veľké dejiny a aktivity “bežných” vojakov ostávajú v úzadí. Historik Martin Posch sa vo svojej prednáške „Zo „zradcov” hrdinami: československý odboj počas 2. svetovej vojny” zameria na výzvy, ktorým čelili československí vojaci v zahraničnej armáde na Západe nielen počas 2. svetovej vojny, ale aj po jej skončení.

Vzhľadom na aktuálne platné opatrenia sa podujatie uskutoční v režime – Kompletne zaočkovaní.


Inzercia