LOADING

Type to search

Hasiči Život

Požiare kontajnerov, obálka s neznámym práškom, dopravná nehoda – zásahy pezinských hasičov

redaktor tvpk 12 januára 2021

Zásahová činnosť jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinok od 01. 01. 2021 – 10. 01. 2021

01. 01. 2021 Svätý Jur
Jednotka bola vyslaná do mesta Sv. Jur k požiaru kontajnera. Po príchode na miesto bolo prieskumom zistené, že sa jedná o požiar plastového kontajnera. Na likvidáciu sa použil jeden vysokotlaký prúd. Po likvidácií požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

01. 01. 2021 Pezinok
Jednotka bola vyslaná k požiaru kontajnera v Pezinku na ul. Muškátová 8. Jednalo sa o plastový kontajner. Na likvidáciu požiaru sa použil 1 vysokotlaký prúd. Po likvidácií sa jednotka vrátila na svoju základňu.

01. 01. 2021 Pezinok
Jednotka bola vyslaná k otváraniu bytu v Pezinku na Záhradnej ul. č. 17. Jednalo sa o asistenciu polícií. Pred otvorením bytu si príslušníci obliekli Covid obleky, pretože sa v byte mohla nachádzať osoba pozitívna na Covid. Po otvorení bytu bolo zistené, že sa v byte nikto nenachádza. Byt bol odovzdaný polícií a jednotka sa vrátila na základňu.


01. 01. 2021 Pezinok
Jednotka bola vyslaná k očisteniu vozovky od prevádzkových kvapalín na ulici Slnečná 14 v Pezinku. Po očistení vozovky od prevádzkových kvapalín sa jednotka vrátila na svoju základňu.


01. 01. 2021 Pezinok
Jednotka bola povolaná k požiaru odpadu pri kontajneroch v Pezinku na Rozálke – Domček Celestín. Na likvidáciu bol použitý jeden vysokotlaký prúd. Po likvidácii sa jednotka vrátila na svoju základňu.01. 01. 2021 Pezinok
Jednotke bola nahlásená obálka s neznámym práškom na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Jednotka obálku izolovala a odovzdala na expertízu .


05. 01. 2021 Modra
Jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode na adrese Modra – Kráľová, ulica Partizánska dvoch motorových vozidiel bez zranení s vytekajúcimi prevádzkovanými kvapalinami. Po príchode na miesto nehody jednotka
spravila protipožiarne opatrenia a zamedzila úniku prevádzkových kvapalín. Po zdokumentovaní dopravnou políciou a naložení vozidiel na odťahovú službu sa jednotka vrátila na základňu.06. 01. 2021 Pezinok

Jednotka bola povolaná k zlikvidovaniu nezistenej chemickej látky, vyliatej na 3.poschodí v Pezinku na Novomeského 6, v priestore balkóna. Na ohraničenie a likvidáciu uniknutej látky bol použitý sorbent a sorbčná rohož.08. 01. 2021 Viničné
Jednotka bola vyslaná k požiaru chatky vo Viničnom na Hlavnej ul. 50/306 v štádiu pokusu o úmyselné zapálenie. Po príchode jednotky bolo prieskumom zistené, že k zapáleniu chatky neprišlo. Po príchode
polície bola vzniknutá situácia vyriešená dohovorom.
09. 01. 2021 Modra
Jednotke bola nahlásená asistencia ZZS v Modre časť Piesok pri Huncokárskom cintoríne s odvozom zranenej osoby v ťažko prístupnom teréne. Jednotka po príchode na miesto udalosti zafixovala zranenie
osoby a transportovala ju posádke ZZS. Následne sa jednotka vrátila na svoju základňu.


Inzercia