LOADING

Type to search

Cirkev Doprava Polícia Život

Polícia vykonáva zvýšený dohľad pri cintorínoch – dôvodom je blížiaci sa sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

redaktor tvpk 29 októbra 2021

V súvislosti so zabezpečením zvýšeného dohľadu nad bezpečnosťou účastníkov cestnej premávky ako aj s cieľom pozitívne ovplyvniť plynulosť cestnej premávky, disciplínu jej účastníkov v súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých, vykonajú policajti na cestách Bratislavského kraja zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Osobitnú pozornosť budú venovať miestam so zvýšeným pohybom osôb v okolí cintorínov, odstavných plôch, parkovísk a komunikácií v okolí cintorínov.Bratislavskí dopravní policajti sa zamerajú na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi, používanie reflexných prvkov alebo reflexných bezpečnostných odevov za níženej viditeľnosti, zabezpečenie dodržiavania povinnosti chodcov voči vodičom, preventívne rady občanom pri návšteve cintorínov vo sviatočnom období, najmä na predchádzanie prípadov vreckových krádeží, krádeží na osobách ako aj krádeží vlámaním do osobných motorových vozidiel.Polícia v tejto súvislosti vyzýva občanov, aby pri návštevách cintorínov vo sviatočnom období venovali zvýšenú pozornosť a dodržiavali nasledovné preventívne rady:
⦁ nenechávajte si doklady a peňaženku v zadnom vrecku nohavíc či navrchu kabelky
⦁ venujte zvýšenú pozornosť svojej taške, kabelke zvlášť v dopravných prostriedkoch, na trhoviskách alebo v súčasnej dobe na miestach pietnej spomienky
⦁ svoje osobné veci noste na viditeľných miestach, najmä v priestoroch kde je veľa ľudí a na chrbte, kam nevidíte
⦁ dávajte si pozor na kabelku prevesenú cez rameno, noste ju v ruke alebo na ramene smerom od ulice, aby vám ju nemohol niekto vytrhnúť a ukradnúť
⦁ ak je to možné, nenoste so sebou veľkú hotovosť
⦁ osobné veci nenechávajte voľne položené, keď sa nenachádzate v ich blízkosti
⦁ v cestnej premávke buďte pozorní, pri prechádzaní cez cestu využívajte pokiaľ možno priechody pre chodcov so svetelnou signalizáciou, nadchody alebo podchody
⦁ v zmysle zákona ste pri zníženej viditeľnosti povinní nosiť na oblečení prvky z reflexného materiálu
⦁ v prípade ak sa rozhodnete použiť na prepravu bicykel, nepodceňujte povinnú výbavu vášho bicykla, dbajte predovšetkým na funkciu bŕzd, bicykel majte riadne osvetlený a nezabudnite, že za zníženej viditeľnosti máte povinnosť mať na sebe reflexné prvky


Napriek opakovaným preventívno-bezpečnostným opatreniam ako aj pravidelným cestným kontrolám dochádza na cestách k vážnym dopravným nehodám, ktorých obeťami bývajú aj chodci. Príčinou niektorých tragických nehôd je nedostatočná viditeľnosť.Motorové vozidlá a cyklisti majú povinnosť za zníženej viditeľnosti byť osvetlený, chodci takúto možnosť nemajú a preto zvýšenú viditeľnosť je možné docieliť používaním reflexných prvkov.


Je potrebné aby chodci zaujali aktívny prístup a boli poučení o bezpečnom pohybe na cestách:

⦁ vstúpiť na vozovku môžu len vtedy, ak skontrolujú situáciu na ceste,
⦁ nesmú vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných motorových vozidiel ktoré znemožňujú výhľad,
⦁ nevstupovať náhle do vozovky bez toho, aby sa presvedčili či neprichádza motorové vozidlo
⦁ musia dodržiavať svetelnú signalizáciu pre chodcov, zásadne používať priechod pre chodcov

Inzercia