LOADING

Type to search

Polícia Sčítanie obyvatelov, domov, bytov Život

Polícia upozorňuje na podvodné konania v súvislosti so sčítaním obyvateľov

redaktor tvpk 01 marca 2021

Policajný zbor sa v rámci preventívnych opatrení zameriava aj na ochranu seniorov pred možnými podvodnými konaniami v súvislosti so sčítaním obyvateľov.


V roku 2021 prebieha sčítanie obyvateľov elektronicky v dňoch od 15. 2. do 31. 3. 2021, pri ktorom sa obyvateľ sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste s využitím počítača, tabletu alebo mobilného telefónu s pripojením na internet a to prostredníctvom sčítacieho formulára na webovej stránke www.scitanie.sk.Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti bude môcť využiť asistenčné sčítanie:

  1. v každej obci/meste budú zriadené kontaktné miesta, kde so sčítaním obyvateľovi pomôže stacionárny asistent, ak sa obyvateľ dostaví na takéto mieste,
  2. na území obce/mesta budú pôsobiť tiež mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa, ak občan o takúto službu požiada sám telefonicky (napr. z dôvodu imobility, choroby).
  3. Asistenčné sčítanie bude prebiehať pravdepodobne v období od 1.4. do 31.10.2021.

Polícia v tejto súvislosti si dovoľuje upozorniť na zvýšenie ostražitosti hlavne seniorov pred cudzími osobami, ktoré im môžu ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní obyvateľov, alebo pred osobami, ktoré sa môžu vydávať za mobilných asistentov pri asistenčnom sčítaní obyvateľov.Polícia odporúča seniorom a ich rodinným príslušníkom, aby:

  • si boli vzájomne nápomocní pri elektronickom sčítaní obyvateľov
  • seniori neprijímali pomoc od cudzích osôb, ktoré sa im v tejto súvislosti ponúknu samé
  • v žiadnom prípade nevpúšťali do svojich príbytkov cudzie osoby, ktoré ich navštívili v tejto súvislosti bez ich kontaktovania
  • sa v prípade asistenčného sčítania dostavili na zriadené kontaktné miesta v ich obci/meste, kde ich sčíta stacionárny asistent a ak tak nemôžu urobiť, vopred si dohodnúť telefonicky cez obec alebo call centrum presný čas príchodu, meno a priezvisko mobilného asistenta, ktorý bude ustanovený obcou a bude mať preukaz pri návšteve
  • v prípade podozrenia z podvodného konania ihneď kontaktovali políciu na č. 158

Inzercia