LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

Pokračovanie online rokovania MsZ v Pezinku z 25. marca 2021

redaktor tvpk 06 apríla 2021

Vo štvrtok 8. apríla 2021 o 13:00 hod. bude pokračovanie online rokovania MsZ v Pezinku z 25. marca 2021.


Program:


  • Návrh VZN o ochrane, tvorbe a údržbe zelene na území mesta Pezinok
  • Podmienky OVS na prenájom záhradky v lokalite Drevárska
  • Zásady parkovania – centrálna zóna
  • Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu oblasť na rok 2021
  • Informácia o plnení rozpočtu za január a február 2021
  • Harmonogram na zvýšenie efektivity výberu daní (naplnenie uznesení MsZ č.1- 158/2020 a č. 1-159/2020) .
  • Interpelácie
  • Informácie primátora
  • Rôzne


Materiály k MsZ

https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=11094&msz=1Prenos z MsZ si môžete pozrieť na uvedenom linku
https://www.youtube.com/watch?v=8Uv8k__7cpU&t=3301sInzercia