LOADING

Type to search

Doprava Samospráva Život

Oznámenie pre obyvateľov Záhradnej ulice č. 1 – 9 v súvislosti s parkovaním

redaktor tvpk 08 júna 2021

Na oficiálnej webovej stránke mesta Pezinok bol v pondelok 7. júna uverejnený oznam ohľadom parkovania v lokalite Záhradná č. 1 – 9 podpísaný primátorom Pezinka. Oznam uverejňujeme v plnom znení.


Vážení obyvatelia, na úvod mi dovoľte oznámiť, že v lokalite Záhradná ulica č. 1 až 9, sa môže naďalej parkovať na vyznačených parkovacích miestach, a to aj bez predĺženia rezidenčnej karty, ktorá Vám bola vydaná v minulosti. Parkovať v tejto lokalite až do schválenia všeobecne záväzného nariadenia (VZN) budú môcť aj iní užívatelia, ktorí neboli držiteľmi takejto karty.

Na základe hĺbkového rozboru spôsobu určenia parkovania v tejto lokalite sme dospeli k záveru, že ak chce mesto regulovať parkovanie a teda vytvoriť rezidenčnú zónu, zákon na to pamätá a inak ako cez VZN, ktoré má kompetenciu schváliť len Mestské zastupiteľstvo, sa to urobiť nedá. Záhradná ulica bola v minulosti definovaná ako rezidenčná zóna iba interným procesom bez opory v zákone, čo nie je správne, a preto nemôže prísť k predĺženiu takýchto parkovacích kariet alebo k vydaniu nových.

Parkovanie v meste Pezinok je jedným z najvypuklejších problémov. Aj z tohto dôvodu sme iniciovali v novembri 2020 Zásady bezpečného parkovania, ktoré boli predložené poslancom na rokovanie Mestského zastupiteľstva. Zásady sa majú práve pretaviť do takého VZN, ktoré určí podmienky a pravidlá pre rezidenčné zóny v našom meste.

V závere mi dovoľte vyjadriť ľútosť, že v roku 2016 sa zlým, aj keď dobre mieneným spôsobom, vytvorili karty, ktoré nemajú oporu v zákone a teraz komplikujú celú situáciu.  Za porozumenie ďakujeme.                                                                                          Ing. arch. Igor Hianik
primátor mesta

Inzercia