LOADING

Type to search

Doprava Samospráva Život

Od 3. novembra bude časť Hrnčiarskej ulice opäť obojsmerne prejazdná

redaktor tvpk 26 októbra 2021

Mesto Pezinok pristúpi od 3. 11. 2021 (streda) k opätovnému spusteniu obojsmernej premávky na časti Hrnčiarskej ulice od križovatky s ulicou Za hradbami (Fortna, Katova ulička) po križovatku s ulicou Štefana Polkorába.

Obojsmernou dopravou sa zvýši kvalita obsluhy a prevádzky (života) v celej južnej časti mesta. Občania južného mesta budú mať plynulú a rýchlejšiu cestu autom do a z centra, čím ušetria čas, znížia uhlíkovú stopu a nebudú zbytočne zaťažovať ulice SNP, Malokarpatská a Bratislavská. Zároveň, obyvatelia celého mesta budú môcť navštíviť exteriérové športoviská, plaváreň, školské zariadenia bez blúdenia po bočných uličkách medzi rodinnými domami, čo výrazne zvýši bezpečnosť prostredia hlavne vo vzťahu k deťom a seniorom.


Dôvody, pre ktoré sa mesto rozhodlo zobojsmerniť Hrnčiarsku ulicu sú nasledovné:

  • Zlepšenie dopravnej situácie na križovatke ulíc Kupeckého a Malokarpatskej ulice.
  • Plynulá doprava bez kolapsov v meste počas výstavby cyklochodníka Pezinok-Limbach.
  • Rýchlejšia dostupnosť celej lokality Za hradbami, až po sídlisko Starý dvor a Juh.
  • Ľahší a rýchlejší prístup k MŠ Vajanského, ZŠ Fándlyho, k elokovanému pracovisku ZŠ Kupeckého na Komenského ulici, ako aj k exteriérovým športoviskám a plavárni.
  • Rovnomerné rozloženie dopravného zaťaženia, kolón v kritických križovatkách.
  • Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov.

Inzercia