LOADING

Type to search

Aktuálne Doprava Opatrenia Samospráva Školstvo Život

Od 18. októbra budú platiť pri Základnej škole Orešie v Grinave nové dopravno-bezpečnostné opatrenia

redaktor tvpk 08 októbra 2021

Vjazd motorovým vozidlám do areálu ZŠ Orešie bude zakázaný. Pri vstupnej bráne do areálu pribudne 11. októbra dopravná značka Zákaz vjazdu všetkým motorovým vozidlám, s dodatkovou tabuľou: okrem vozidiel s povolením. Zatiaľ bude prekrytá, platiť začne od pondelka 18. októbra.
Dôvodom osadenia dopravného značenia je v prvom rade bezpečnosť detí pohybujúcich sa v priestoroch areálu školy, ako aj v jej blízkom okolí.Rovnako nebude možný vjazd na ulicu Orešie od ulice Matúškovej v dňoch školského vyučovania v čase od 07.00 do 08.00 h. Ulica Orešie bude v tomto čase „jednosmernou“. Rodičia môžu doviezť svoje deti na danú ulicu od Myslenickej ulice (Alpinka) a pokračovať cez Podkarpatskú smerom na Svätý Jur, alebo cez Matúškovú a Štúrovu na Myslenickú smerom na Pezinok.K dopravno- bezpečnostným opatreniam pristúpilo mesto Pezinok na základe požiadaviek zamestnancov a rodičov detí navštevujúcich ZŠ Orešie. Kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky budú vykonávať pracovníci Mestskej polície Pezinok.

Inzercia