LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

O chvíľu sa začína pokračovanie rokovania MsZ v Pezinku – sledujte priamy prenos

redaktor tvpk 07 októbra 2021

Vo štvrtok 7. októbra 2021 bude pokračovať rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku z 30. septembra 2021. Zasadnutie sa uskutoční o 13.00 hod. v Pezinskom kultúrnom centre, Holubyho 42, Pezinok, I. posch., Spoločenská sála.


PROGRAM

 1. Otvorenie, voľba NK, schválenie programu
 2. Petícia – správa Mestských lesov
 3. Informácia o stave divej zveri v chotári
 4. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur
 5. Vecné bremená
 6. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov
 7. Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov
 8. Prevody a nájmy
 9. Pamätný dom Jána Kupeckého
 10. Návrh východísk tvorby rozpočtu 2022 – 2024
 11. Informácia o aktuálnych súdnych sporoch s dopadom na rozpočet mesta
 12. Informácie z činnosti ÚHK
 13. Interpelácie
 14. Rôzne :
  14.1.  MŠ Bystrická- havarijný stav kúrenia
  14.2.  MŠ Záhradná- refundácia nákladov počas pandémie COVID 


Link na materiály k MsZ: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=11636&msz=1

Priamy prenos na YouTube kanáli TV PEZINOK LIVE: https://www.youtube.com/watch?v=bm5wz-4GI_c

Inzercia