LOADING

Type to search

Aktuálne koronavírus

Nové opatrenia platné od pondelka 8. marca

redaktor tvpk 08 marca 2021

Od pondelka 8. marca vstúpili do platnosti tri nové vyhlášky Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré upravujú používanie ochranných prostriedkov horných dýchacích ciest, činnosť maloobchodných prevádzok a izoláciu.

POVINNÉ RESPIRÁTORY

 • Od 8. marca je v obchodoch a v prostriedkoch verejnej dopravy (MHD, vlaky, diaľkové autobusy a podobne) povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.
 • Od 15. marca bude respirátor povinný vo všetkých interiéroch (okrem vlastnej domácnosti).
 • VÝNIMKY Z NOSENIE RESPIRÁTOROV A RÚŠOK
  • deti do 6 rokov veku,
  • osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
  • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
  • osoby pri výkone športu
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
  • osoby nevesty a ženícha pri sobáši
  • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
  • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
  • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.


NAKUPOVANIE VO VYHRADENOM ČASE

 • Čas od 9:00 do 11:00 od pondelka do piatka, ktorý je v predajniach potravín a drogériách vyhradený pre osoby nad 65 rokov, je po novom vyhradený aj pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcov.
 • Preukazovať sa budú preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.


NOVÉ PRAVIDLÁ PRE COVID POZITÍVNYCH (DOMÁCA IZOLÁCIA)

 • Pozitívne testované osoby na COVID-19 už nebudú mať možnosť opustiť izoláciu na nákup potravín
 • Ostatné možnosti opustenia karantény (napríklad poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, testovanie na COVID-19 a podobne) ostávajú pre pozitívne osoby zachované.
 • Vo všetkých prípadoch však musí mať pozitívne testovaná osoba prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu, povinné je aj dodržiavanie hygieny rúk.


KOMPLETNÉ ZNENIE VYHLÁŠOK ÚVZ SR: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512%3Aplatne-opatrenia&catid=256%3Auvod&fbclid=IwAR2GX6IKm-5JTVpUScRurN7a5lvI3OpMIUloCIqltKPSKyxg6wTSRnzNboo

Inzercia