LOADING

Type to search

Odpadové hospodarstvo Projekty Samospráva Život

Nové koše na bioodpad na pezinských cintorínoch

redaktor tvpk 08 júna 2021

Na troch cintorínoch v Pezinku – v centre mesta, v Grinave a na Cajle nájdete od minulé týždňa nové 240 litrové nádoby na „zelený odpad“. Do kontajnerov patrí biologicky rozložiteľný odpad ako sú tráva, lístie, konáre, orezy zo stromov a kríkov, burina či kvety.

Inzercia