LOADING

Type to search

Dane Samospráva Život

Nezabudnite podať priznanie k miestnym daniam

redaktor tvpk 25 januára 2021

Január je mesiacom daňových povinností. Do konca tohto mesiaca treba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.


Keďže tento rok pripadne 31. január na nedeľu posledný termín na podanie daňového priznania sa posúva na pondelok 1. februára. Daň nebudete platiť hneď, ale až po jej vyrubení. Mesto bude rozhodnutia posielať od konca marca do začiatku júna.Ak sa potrebujete poradiť s vyplnením daňového priznanie k miestnym daniam môžete napísať na e-mail: danovepriznanie@msupezinok.sk alebo zavolať na číslo na 033/690 16 08.

Inzercia