LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

MsZ nechválilo kontrolu majetku mesta

redaktor tvpk 04 júna 2021

Na májovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Pezinku bol jedným z bodov programu Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona o majetku obcí pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku mesta. Materiál bol na aprílovom zasadnutí stiahnutý z programu. Teraz bol na návrh primátora, ktorý bol predkladateľom materiálu opätovne zaradený do programu.

Inzercia