LOADING

Type to search

Investície Komunálna politika Projekty Samospráva Život

MsZ – návrh nového klientskeho centra

redaktor tvpk 29 novembra 2021

Vo štvrtok 11. novembra rokovalo online Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Poslancom bol predložený návrh investičného zámeru – “Klientske centrum MsÚ Pezinok“. Predmetom štúdie, ktorú spracoval referát výstavby a realizácie bolo vytvorenie architektonického návrhu nového klientskeho centra.

Inzercia