LOADING

Type to search

Investície Komunálna politika Samospráva Voľný čas Život

MsZ – diskusia o stave detských ihrísk

redaktor tvpk 30 novembra 2021

Na novembrovom online rokovaní Mestské zastupiteľstvo v Pezinku bol poslancom predložený materiál – stav detských ihrísk, ich asanácia, obnova a iné využitie. Materiál bol predložený s cieľom koncepčného plánovania revitalizácie a rozvoja verejných detských ihrísk v rámci jednotlivých urbanistických celkov mesta Pezinok

Inzercia