LOADING

Type to search

cestovný ruch Samospráva Život

Mestské informačné centrum je už otvorené a má nové otváracie hodiny

redaktor tvpk 17 júna 2021

Mestské informačné centrum, ktoré sídli v centre mesta v historickej budove Starej radnice, má od 17. júna NOVÉ OTVÁRACIE HODINY.


Pondelok: zatvorené
Utorok: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h
Streda: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h
Štvrtok: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h
Piatok: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h
Sobota: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h
Nedeľa: zatvorené

Telefonický kontakt: +421 33 6901 120
e-mail: infocentrum@pezinok.sk


 

Mestské informačné centrum je členom Asociácie informačných centier Slovenska (AICES). Ponúka:

  • poskytovanie turistických informácií o meste Pezinok a Regióne Malých Karpát
  • informácie o meste Pezinok a o regióne z oblasti histórie (historické pamiatky),  o prírodných atraktivitách (náučné chodníky) a  cyklotrasách
  • poskytovanie informácií o možnosti trávenia voľného času v meste
  • sprostredkovanie sprievodcovských služieb (historické pamiatky, náučné chodníky), návštevy múzeí, galérií
  • poskytovanie informácií  o kultúrnych podujatiach, múzeách, galériách, kultúrnych a športových podujatiach aj v okolí
  • poskytovanie regionálnej tlače
  • poskytovanie bezplatných propagačných materiálov, orientačných máp a  publikácií o meste Pezinok a Malokarpatskom regióne
  • predaj propagačných materiálov, publikácií, turistických sprievodcov, regionálnych produktov a suvenírov;
  • kopírovacie služby

Inzercia