LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

Mesto je pripravené na zimnú údržbu

redaktor tvpk 09 decembra 2021

Cieľom zimnej údržby mesta Pezinok je zabezpečiť bezpečné presúvanie sa po meste pre chodcov i vodičov počas celej zimy, teda aby chodníky a cesty boli prístupné aj v nepriaznivom počasí a neboli šmykľavé.

Rozsah zimnej údržby sa každý rok spresňuje v operačnom pláne. Upravuje sa aj čas pohotovosti pre vozidlá i technikov, ktorí zimnú údržbu zabezpečujú mimo pracovnú dobu. Zimná údržba sa zabezpečuje od 15. novembra do 15. marca a zimná pohotovosť od 1. decembra do 28. februára budúceho roka. V pracovné dni sa vykonáva bežná údržbu podľa plánu zimnej údržby v čase od 7.00 do 16.00 h. Po tomto čase máme zimnú pohotovosť, ktorá je v pracovné dni od 5.00 do 7.00 h a od 16.00 do 20.00 a počas víkendov v sobotu od 6.00 do 20.00 a v nedeľu a počas sviatkov od 8.00 do 19.00.

Zimná údržba predstavuje mechanické a ručné odhŕňanie snehu. Odhŕňanie radlicou sa zabezpečuje, ak je vrstva snehu vyššia než 5 cm. Na cesty a chodníky sa bude používať posypový materiál – kamenná drvina a soľ v pomere 3:1. Oproti minulým rokom sme pridali jeden diel kamennej drti, keďže je to ekologickejšia forma posypu ako soľ.

Mesto Pezinok zabezpečuje zimnú údržbu prostredníctvom spoločnosti Petmas, spol. s r. o. na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a chodníkoch vyznačených na mape zimnej údržby. V operačnom pláne je udržiavanie ciest a chodníkov rozdelené podľa priority nasledovne:

  • komunikácie mestského významu – údržba do 4 hodín od ukončenia sneženia,
  • komunikácie zonálneho významu – údržba do 6 hodín od ukončenia sneženia,
  • komunikácie lokálneho významu – údržba do 12 hodín od ukončenia sneženia,
  • komunikácie v rekreačnej oblasti – údržba do 18 hodín od ukončenia sneženia,
  • chodníky – údržba do 4 hodín od ukončenia sneženia.

Zastávky autobusov, priechody pre chodcov, schody a lávky budú odhrnuté do 3  hodín od ukončenia sneženia, pešie uličky nevyznačené v mapových podkladoch v priebehu dňa podľa technických možností a za súčinnosti obyvateľstva.

Žlté nádoby s pohotovostným posypovým materiálom budú umiestnené na potenciálne nebezpečných miestach – pri chodníkoch, lávkach, schodoch. Prosíme obyvateľov o pomoc s posýpaním. Presné rozmiestnenie nádob nájdete v mapových podkladoch.

Mesto nezabezpečuje údržbu nespevnených a neprístupných komunikácií vo vinohradoch a lesných ciest, ani komunikácií II. a III. triedy, 502, 503 (hlavné ťahy v meste sú v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja). Zimná údržba nezahŕňa komunikácie súkromných vlastníkov neodovzdané mestu.

INTERKATÍVNA MAPA ZIMNEJ ÚDRŽBY
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1uKUyRSY2W7LkvsqJ3sQxPiNsEcLg356r&ll=48.292814075845726%2C17.24613857545778&z=12
 

Inzercia