LOADING

Type to search

Pre deti Samospráva Školstvo Život

Informácie k talentovým skúškam do ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku pre školský rok 2021/2022

redaktor tvpk 13 apríla 2021

TALENTOVÉ SKÚŠKY do ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku pre školský rok 2021/2022 sa budú konať 10. a 11. mája 2021 (13,00 – 18,00 h) v  hlavnej budove, M.R. Štefánika 9, Pezinok.

ZUŠ E. Suchoňa ponúka štúdium v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Záujemcovia o štúdium musia vypísať elektronickú prihlášku. https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=530


Všetky potrebné informácie o talentových skúškach a kritériách prijatia do jednotlivých odborov ako aj informácie pre záujemcov o štúdium v ZUŠ Eugena Suchoňa nájdete v priloženom linku: http://www.zuspezinok.sk/talentove/index.htmlPozrite si pozvánku (VIDEO) na TALENTOVÉ SKÚŠKY, ktorú pripravila ZUŠ Eugena Suchoňa.

Inzercia