LOADING

Type to search

Aktuálne koronavírus

Dôležitá informácia pre pezinských rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre

redaktor tvpk 07 januára 2021

Mesto Pezinok pripravilo pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa do zberného školského zariadenia. Predtým, ako ho však reálne otvoríme, potrebujeme zistiť záujem. Ide o zákonných zástupcov žiakov materských škôl a 1. stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok.

Ak patríte k rodičom, ktorí pracujú v odvetviach spadajúcich do kritickej infraštruktúry a budete v týždni od 11. januára 2021 potrebovať umiestniť Vášho syna či Vašu dcéru do školského zariadenia, vyplňte tento formulár. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekhnQ22KOj9m072r2ED5GKtzUAM4DD6JnjsjCPq46pQ5FZjA/viewform

Podľa Ministerstva školstva pod kritickú infraštruktúru spadajú povolania zdravotných pracovníkov, policajtov, vojakov, hasičov, ale aj iné povolania. Predpokladom umiestnenia dieťaťa je, že v danom týždni budete pracovať, resp. mať službu. Pre umiestnenie musíte doložiť vyplnené tlačivo potvrdené Vašim zamestnávateľom.

Mesto Pezinok má aj v tejto náročnej situácii eminentný záujem vytvoriť pre Vás podmienky, aby bolo o Vaše deti postarané. Ministerstvo školstva v rámci balíka odporúčaní umožnilo otvorenie materských škôl a školských klubov detí na 1. stupni ZŠ v týždni od 11. januára 2021, pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.


🔴 Podmienky:
– vyplnený formulár potvrdený zamestnávateľom
(môžete použiť aj toto tlačivo: https://drive.google.com/file/d/1upfK2SnfrF3b8cAdFxFcVJBaImGKNtGf/view?usp=sharing)
– otestovaný rodič (obaja, alebo jeden podľa životnej situácie)
– uhradenie poplatkov
– dieťa do 10 rokov, ktoré by inak zostalo samo doma

🔴 Dôležité informácie:
– Deti nebudú vo svojich bežných školských zariadeniach, ale pre tento účel budú zriadené dve zberné miesta.
– Pre deti z MŠ: MŠ Záhradná: https://goo.gl/maps/uxw1mjczJWMGwESK8
– Pre deti zo ZŠ 1. stupeň: CVČ (v Parku): https://g.page/CVCPK?share
– Zberné miesto sa môže ešte zmeniť podľa počtu prihlásených detí.
– Z dôvodu zabezpečenia stravy a personálu je potrebné, aby ste dotazník vyplnili do štvrtka večera 7.1.2021.
Samozrejme budeme pružne reagovať podľa potreby, ale pred víkendom uzatvoríme prihlášky vždy vo štvrtok večer. Ďakujeme za pochopenie.

🔴 Aký bude postup?
1. Vyplníte formulár.
2. Mesto Pezinok zistí reálny záujem.
3. Zamestnanci mesta Pezinok Vás budú následne kontaktovať a usmernia Vás, kedy a kam doručíte potvrdenie od zamestnávateľa a ako splníte ďalšie admin. podmienky.
4. Pri vstupe do zberného zariadenia a umiestnení dieťaťa sa preukážete negatívnym testom

Inzercia