LOADING

Type to search

Aktuálne Investície Koronavirus Projekty Samospráva Život

Do 26. februára môžu podnikatelia žiadať o dotácie na nájomné

redaktor tvpk 12 februára 2021

Maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby ako špecifické prevádzky /prevádzky verejného stravovania / majú možnosť si podať ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Žiadosť je určená pre nájomcov, ktorí majú priestory prenajaté od Mesta Pezinok a majú zriadenú e-schránku.
TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI: do 26. februára 2021 (piatok) na Mestský úrad Pezinok


PERCENTO POSKYTNUTIA DOTÁCIE: 50 %


PODMIENKY POSKYTNUTIA DOTÁCIE :

  • maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby , ktoré boli obmedzené v zmysle prijatých opatrení zákazu vychádzania si podávajú dve samostatné žiadosti a to za obdobie 24.10. – 8.11.2020 podľa okresu v ktorom sa prevádzka nachádza a druhú žiadosť za obdobie 19.12.- 31.01.2021
  • špecifické prevádzky /prevádzky verejného stravovania / majú možnosť podania jednej žiadosti za obdobie 15.10.-31.01.2021

Viac informácií: Podmienky nájomcu pre oprávnenosť dotácie

Tlačivo: Žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné 

Inzercia