LOADING

Type to search

Komunálna politika Odpadové hospodarstvo Samospráva Život Životné prostredie

Diskusia o kuchynskom odpade na rokovaní MsZ

redaktor tvpk 19 marca 2021

Na marcovom online rokovaní Mestského zastupiteľstva v Pezinku bola vo viacerých bodoch otvorená otázka zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. V prvom rade išlo o návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, do ktorého musela byť zapracovaná aj úprava týkajúca sa kuchynského odpadu. Téma kuchynského odpadu rezonovala aj v rámci bodu interpelácie.

Inzercia