LOADING

Type to search

Dane Samospráva Život

Daňové povinnosti v januári

redaktor tvpk 18 januára 2021

Január je mesiacom daňových povinností. Do konca tohto mesiaca treba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. Keďže tento rok pripadne 31. január na nedeľu posledný termín na podanie daňového priznania sa posúva na pondelok 1. februára 2021.

Inzercia