LOADING

Type to search

Aktuálne koronavírus Opatrenia - COVID Samospráva Život

Budova Mestského úradu Pezinok je od 25. novembra do 9. decembra pre verejnosť zatvorená

redaktor tvpk 25 novembra 2021

Mesto Pezinok oznamuje, že Mestský úrad vrátane Klientskeho centra a kancelárie primátora je od štvrtka 25. novembra 2021 do 9. decembra 2021 pre verejnosť  ZATVORENÝ.

Pezinok tak reaguje na vývoj situácie s výskytom ochorenia COVID-19 na Slovensku a v nadväznosti na vyhlásený núdzový stav a s tým spojený zákaz vychádzania.

Zamestnanci však naďalej pracujú.  Kontaktovať ich môžete telefonicky, elektronickou formou alebo písomne. Kontakty na jednotlivých pracovníkov nájdete na webovej stránke mesta.


V obmedzenom režime budú zabezpečené služby podateľne a matriky nasledovne:

PODATEĽŇA funguje prostredníctvom schránky na to určenej, ktorá sa nachádza pri vchodových dverách do úradu. Pracovník podateľne bude pravidelne denne schránku kontrolovať a podania evidovať. Podateľňa bude zasielať scany  prijatých podaní s vyznačeným dátumom prijatia na emailovú adresu žiadateľa. V prípade, že žiadateľ nemá zriadenú elektronickú schránku, prijatie mu bude oznámené telefonicky na ním uvedenom telefonickom  kontakte a v poznámke pracovníčka podateľne uvedie kontakt a dátum, kedy oznámila termín žiadateľovi.

Email podateľňa : podatelna@msupezinok.sk
 

MATRIČNÝ ÚRAD zabezpečuje agendu  po telefonickom alebo mailovom dohovore na matrika@msupezinok.sk. Volať môžete na telefónne číslo  033 6901 133. V prípade, že príde na MsÚ klient osobne v neodkladnej záležitosti (napr. úmrtie člena rodiny a pod.), bude rovnako kontaktovať matričný úrad na uvedenom telefónnom čísle.

POKLADŇA až do odvolania nefunguje. Úhrady poplatkov môžu občania realizovať bezhotovostným prevodom na účty mesta.

Daň z nehnuteľností
Prima banka: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001

Komunálny odpad – Právnické osoby
VÚB banka: SK 43 0200 0000 0030 9466 8258

Komunálny odpad – Fyzické osoby a chatári
Tatra banka: SK 78 1100 0000 0026 4171 0001

Všetky ostatné platby
Prima banka: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Občania, ktorí nevyužívajú elektronickú komunikáciu, môžu svoje žiadosti napísať priamo pri vstupe do Mestského úradu, kde sú na tento účel pripravené formuláre s obálkami. Vyplnený formulár – Všeobecnú žiadosť vložia do obálky a následne obálku vhodia do označenej poštovej schránky, ktorá sa nachádza na pravej strane pred vstupom do úradu (vedľa schránky Mestskej polície Pezinok).
Klientov Katastrálneho úradu (ktorý spadá pod Okresný úrad Pezinok) a Notárskeho úradu prosíme, aby si s daným úradom dohodli postup riešenia ich žiadosti.


Inzercia