LOADING

Type to search

cestovný ruch Samospráva Voľný čas Život

Beseda so sprievodcami

redaktor tvpk 07 júna 2021

Mesto Pezinok a Klub sprievodcov mesta Pezinok a PKC pripravuje BESEDU SO SPRIEVODCAMI, ktorá sa uskutoční v utorok 15. 6. 2021 o 18:00 hod. v salóniku DK Pezinok, na 1. poschodí

PROGRAM BESEDY

⦁ Otvorenie besedy a privítanie hostí predsedom Klubu
⦁ Príhovor zástupcov z oblasti CR – (Mgr. Bilačič, Mgr. Kolník)
⦁ Prezentácia z činnosti Klubu sprievodcov – P. Ronec
⦁ Panelová diskusia s hosťami
⦁ Otvorenie výstavy
⦁ Záver

Inzercia