LOADING

Type to search

Polícia Život

Alkohol a vodič = nebezpečná kombinácia

redaktor tvpk 26 marca 2021

Nielen pezinskí policajti vykonávajú na cestách kontroly dodržiavania tých pravidiel cestnej premávky, ktoré sú hlavnými príčinami dopravných nehôd.V okrese Pezinok boli v mesiaci február spôsobené 3 dopravné nehody. Všetky 3 nehody boli zavinené vodičom motorového vozidla. Z toho 1 vodič pod vplyvom alkoholu. Z uvedeného počtu bola 1 dopravná nehoda s následkami na živote, alebo zdraví. 2 nehody sa stali v obci a 1 mimo obce.
S cieľom pozitívne ovplyvniť dopravno-bezpečnostnú situáciu na cestách policajti vykonávajú kontroly zamerané na:

  • zákaz požívania alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi pred alebo počas vedenia vozidla,
  • dodržiavanie pravidiel cestnej premávky chodcami a cyklistami (používanie reflexných prvkov),
  • dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vodičov motorových vozidiel voči chodcom a cyklistom,
  • porušenie základných povinností vodiča,
  • nesprávna jazda cez križovatku,
  • nesprávne otáčanie a cúvanie,
  • jazda v jazdných pruhoch,
  • nesprávne odbočovanie,
  • zákaz obsluhy telefónnu počas vedenia vozidla.


To, že pravidlá na cestách je dôležité dodržiavať z dôvodu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, si uvedomujú viacerí. Avšak niektorí ich porušujú a tým sú nebezpeční pre tých ostatných. Buďte na cestách opatrní a dodržiavajte pravidlá! Vodiči, v žiadnom prípade pred jazdou nepožívajte alkoholické nápoje. Alkohol znižuje schopnosť sa sústrediť, správne a včas reagovať na situácie na ceste. Pamätajte, nulová tolerancia alkoholu u vodiča platí stále!

Inzercia