LOADING

Type to search

Aktuálne koronavírus

ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku má od dnes jednu triedu 5. ročníka v karanténe

redaktor tvpk 16 októbra 2020

ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku má od dnes t.j. 16. októbra 2020 v karanténe jednu triedu v piatom ročníku. Na tejto škole je to už druhá trieda, čo bude v karanténe. Rodičia boli informovaní cez edupage.


Nosme rúška a chráňme nie len seba ale aj druhých !!SUMÁR ZA PEZINOK K 16. 10. 2020:

ZŠ s MŠ Orešie – bez karantény

ZŠ Fándlyho – bez karantény

ZŠ Jána Kupeckého – dve triedy v karanténe

ZŠ Na bielenisku – v karanténe celá škola

MŠ Záhradná – v karanténe celá škôlka

Ostatné MŠ (zdriaďovateľská pôsobnosť Mesta Pezinok) – bez karantény

Starší článok
Novší článok

Inzercia