LOADING

Type to search

Polícia

Zmeny pri vybavovaní dokladov na okresných riaditeľstvách policajného zboru

redaktor tvpk 27 apríla 2020

Od 27. apríla 2020 do odvolania platia nasledovné zmeny na úseku dokladov, zbraní a dopravných evidencií na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.

Stránkové hodiny pre občanov:

pondelok od 8,00 do 14,00 hod.
utorok od 8,00 do 14,00 hod.
streda od 10,00 do 16,00 hod.
štvrtok od 8,00 do 14,00 hod. nestránkový deň pre úsek zbraní a streliva
piatok od 8,00 do 14,00 hod.

Na úseku dopravných evidencií:

-vybavovanie všetkých druhov evidenčných úkonov, ale len občanom, ktorí sú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby
-doručovanie všetkých elektronických osvedčení o evidencii časť I výhradne na adresy určené občanmi

Na úseku dokladov:
Prijímanie žiadostí o vydanie:

občianskych preukazov

 • pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila
 • pri nahlásení straty alebo odcudzenia
 • z dôvodu výmeny preukazu bez elektronického čipu za preukaz s elektronickým čipom
 • z dôvodu zmeny priezviska po sobáši, zmeny trvalého pobytu v rámci územia SR
 • pri dovŕšení 15. roku veku
 • z dôvodu odblokovania resp. zmeny bezpečnostného osobného kódu (BOK)
  Vydané občianske preukazy sa budú doručovať poštou na adresu určenú občanom, alebo adresu trvalého pobytu, bez vybratia správneho poplatku.

Aktivácie certifikátov na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) pri zablokovaní alebo zabudnutí KEP PIN, resp. nezadaní KEP PUK na jeho odblokovanie sa budú realizovať. Štandardné certifikáty sa nebudú naďalej vydávať, je možné využiť elektronickú službu na to zriadenú. Ani žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané.

vodičských preukazov

 • po nadobudnutí vodičského oprávnenia,
 • pri uplynutí časovej platnosti
 • pri nahlásení straty alebo odcudzenia
 • z dôvodu zmeny priezviska po sobáši
 • medzinárodných vodičských preukazov

Taktiež sa budú poskytovať výpisy z evidenčnej karty vodiča.

cestovných pasov
– len o urýchlené vydanie do 2 pracovných dní za príslušný poplatok

Na úseku zbraní a streliva: 
– nebudú sa prijímať žiadosti o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu a zbrojnej licencie
– nebudú sa vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň alebo strelivo


Na všetkých úsekoch sú akceptované prekročenia zákonom stanovených lehôt, ak povinnosť spadá do obdobia vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku.

Starší článok
Novší článok

Inzercia