LOADING

Type to search

Polícia Život

Zmena stránkových hodín na pracoviskách Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku od 21. decembra

redaktor tvpk 22 decembra 2020

V súvislosti s uznesením vlády SR č. 804 zo dňa 16. 12. 2020 platia na úseku dopravných evidencií, dokladov a zbraní od 21. decembra 2020 nasledovné zmeny.

STRÁNKOVÉ HODINY NA OKRESNOM RIADITEĽSTVE PZ V PEZINKU OD 21. DECEMBRA 2020

 • Evidencia vozidiel: 8:00 – 14:00 hod.
 • Vydávanie dokladov – občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz: 8:00 – 12:00 hod.
 • Evidencia zbraní a zbrojných preukazov: 8:00 – 12:00 hod. okrem štvrtka

VYKONÁVANÉ ÚKONY OD 21. DECEMBRA 2020

Evidencia vozidiel

 • prednostne vybavované žiadosti o prihlásenie vozidiel, ktorým končí 31.12.2020 možnosť ich prvý krát zaevidovať z dôvodu končiacich emisných noriem
 • vybavovanie občanov, ktorí boli objednaní on-line
 • doručovanie všetkých osvedčení o evidencii časť I. na adresu občana


Vydávanie dokladov – občiansky preukaz

 • prijímanie žiadostí o vydanie pri nahlásení straty alebo odcudzenia, z dôvodu výmeny za OP s elektronickým čipom, odblokovanie, resp. zmena BOK, aktivácia certifikátov na vytvorenie KEP pri zablokovaní
  alebo zabudnutí KEP PIN, uprednostnenie doručenia vyhotoveného OP na adresu občana


Vodičský preukaz

 • prijímanie žiadostí o vydanie po nadobudnutí vodičského oprávnenia a pri nahlásení straty alebo odcudzenia


Cestovný pas

 • prijímanie žiadostí len o urýchlené vydanie do 2 a do 10 pracovných dní za príslušný poplatok

Evidencia zbraní a zbrojných preukazov

 • pozastavenie prijímania žiadostí o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní alebo
  prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A, nevykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti o vydanie zbrojného preukazu

Inzercia