LOADING

Type to search

Koronavirus Samospráva Život

Žiadosť o odpustenie nájomného je možné podať do 16. októbra 2020

redaktor tvpk 30 septembra 2020

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku dňa 24. 9. 2020 schválilo uznesením MsZ č.1-82/2020 pravidlá pre podávanie žiadostí na odpustenie nájomného za nebytové priestory a pozemky (pod terasami) z dôvodu uzavretia prevádzok pre šírenie COVID-19 vo výške 50 % .Žiadateľ, ktorý v čase mimoriadnej situácie zaznamenal pokles tržieb môže podať/doručiť žiadosť o odpustenie nájmu do 16. 10. 2020 na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok, prípadne mailom na adresu: janka.kralovicova@msupezinok.sk .


PRAVIDLÁ PRE PODÁVANIE ŽIADOSTI

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje :

  • popis hlavnej činnosti v prenajatom priestore
  • adresa prevádzky
  • počet dní uzavretej prevádzky
  • deň uzatvorenia prevádzky
  • deň otvorenia prevádzky

Podmienkou pre odpustenie nájomného – žiadateľ:

  • má uhradené nájomné do 29.2.2020
  • je splnená daňová povinnosť voči Mestu Pezinok, resp. odklad
  • nemá voči mestu Pezinok splatné finančné záväzky
  • zaznamenal pokles tržieb za porovnateľné obdobie minulého roka

Odpustenie nájomného za nebytové priestory a nájomného za pozemky (terasy) sa týka prevádzok:
a) športové haly
b) reštauračné zariadenia v čase úplného zatvorenia
c) reštauračné zariadenia v čase čiastočnej prevádzky
d) služby v čase úplného zatvorenia
e) služby v čase čiastočnej prevádzky
f) kancelárie v čase úplného zatvorenia
g) kancelárie v čase čiastočnej prevádzky
h) občianske združenia
i) vzdelávanie


Nájomca, ktorý má v prenájme viac prevádzok ,musí podať žiadosť za každú prevádzku zvlášť.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

Inzercia