LOADING

Type to search

Odpadové hospodarstvo Samospráva Život

Zberný dvor na Viničnianskej ceste v Pezinku je opäť otvorený

redaktor tvpk 01 decembra 2020

Od utorka 1. decembra 2020 je opäť otvorený Zberný dvor na Viničnianskej ceste č. 25 v Pezinku. Môžete sem priviesť NEBEZPEČNÝ ODPAD a DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD.


ZBERNÝ DVORE JE OTVORENÝ NASLEDOVNE:

 • Pracovné dni od 7:00 do 15:30
 • Sobota od 8:00 do 14:00
 • Od 23. – 31. decembra od 7:00 do 12:00.


V zbernom dvore sa robí zber nebezpečných odpadov a drobného stavebného odpadu:

 • žiarivky,
 • syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje,
 • farby, tlačiarenské farby,
 • lepidlá a živice,
 • autobatérie, monočlánky a akumulátory,
 • elektroodpad: vyradené elektrické a elektronické zariadenia, (nerozobrané), napr. televízory, chladničky, pračky, mrazničky, sporáky,
 • rôzne drobné domáce spotrebiče – mixéry, mikrovlnky, tlačiarne, rádiá, žehličky, vysávače, varné kanvice, fotoaparáty, DVD prehrávače a pod.,
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky,
 • rozpúšťadlá, kyseliny, zásady (v pôvodných obaloch),
 • fotochemické látky, pesticídy,
 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty


Zber nebezpečných odpadov je pre občanov Pezinka bezplatný. Zber drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle VZN 15/2015 (24 €/t).

Inzercia