LOADING

Type to search

Hasiči Život

Zásahy pezinských hasičov

redaktor tvpk 10 novembra 2020

Zásahová činnosť jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku od
02. 11. 2020 – 08. 11. 2020


4. 11. 2020 Vinosady

Jednotke bolo nahlásené dymenie z izolácie rodinného domu vo Vinosadoch na Pezinskej 82. Po príchode na miesto jednotka prieskumom zistila, že sa jedná o dymenie a požiar izolácie rekonštruovaného domu. Izolácia bola prírodného materiálu balíková slama. Veliteľ zásahu na mieste odpojil el. prúd a uzavrel prívod plynu do domu. Jednotka rozobrala časť izolácie a požiar likvidovala. Jednotka sa vrátila na svoju základňu.


4. 11. 2020

Jednotka bola vyslaná k prevozu materiálu pre MO SR v súvislosti s Covidom 19. Následne sa vrátila na svoju základňu.


4. 11. 2020 Báhoň

Jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode 2 osobných motorových vozidiel v obci Báhoň. Po príchode na miesto zásahu jednotka zistila, že sa jedná o škodovú udalosť bez zranenia a bez vytekajúcich prevádzkových kvapalín. Jednotka na mieste nebola potrebná a následne sa vrátila na svoju základňu.


5. 11. 2020

Jednotka bola vyslaná k prevozu materiálu pre MO SR v súvislosti s Covidom 19. Následne sa vrátila na svoju základňu.


5. 11. 2020 Modra – Kráľová

Jednotka bola vyslaná k požiaru porastu v Modre- Kráľovej. Po príchode na miesto zásahu bolo zistené, že sa jednalo o spaľovanie révy, ktoré sa rozšírilo do okolia. Jednotka požiar uhasila jedným vysokotlakým prúdom a vrátila sa na svoju základňu.


5. 11. 2020 Modra – Kráľová

Jednotka bola opäť vyslaná k požiaru porastu v Modre- Kráľovej. Po príchode na miesto zásahu bolo zistené, že sa jednalo rozhorenie predchádzajúceho požiaru. Jednotka požiar uhasila jedným vysokotlakým prúdom a vrátila sa na svoju základňu.


7. 11. 2020 Pezinská Baba

Jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode na Pezinskej Babe. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o nehodu jedného os. mot. vozidla, ktoré pri vyhýbaní sa lesnej zveri nabúralo do zvodidiel a došlo k vytečeniu prevádzkových kvapalín. Nehoda bola bez zranení. Jednotka očistila vozovku sorbentom a vrátila na svoju základňu.


8. 11. 2020 Šenkvice

Jednotka bola vyslaná na dočistenie vozovky po dopravnej nehode v Šenkviciach na Trlinskej ulici. Jednotka vozovku očistila od vytečených prevádzkových kvapalín a vrátila sa na svoju základňu.


8. 11. 2020 Modra

Jednotka bola vyslaná na preverenie dymenia na Vajanského ulici v Modre. Prieskumom bolo zistené, že sa jednalo o planý poplach a jednotka sa vrátila na svoju základňu.

Inzercia