LOADING

Type to search

Hasiči Život

Zásahy pezinských hasičov

redaktor tvpk 18 mája 2020

Zásahová činnosť jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku od 11. 05. 2020 – 17. 05. 202011. 05. 2020 – Pezinok
Jednotka zasahovala pri dopravnej nehode kamiónu a osobného motorového vozidla v Pezinku. Po príchode na miesto jednotka zranenú osobu odovzdala RZP, zabezpečila vozidlo proti vzniku požiaru, posypala vytečené prevádzkové kvapaliny na vozovke, odstránila vozidlá z vozovky a následne sa vrátila na základňu.
11. 05. 2020 – Bernolákovo
Jednotka bola povolaná na výpomoc do okresu Senec, Bernolákova k požiaru hnoja a požiaru lesa v Zálesí. Po likvidácii požiaru sa jednotka vrátila na základňu.
11. 05. 2020 – Pezinok
Jednotka bola vyslaná k odstráneniu odtrhnutej strechy na rodinnom dome. Jednotka plastovú strechu pevne pripevnila a vrátila sa na svoju základňu.
12. 05. 2020 – Pezinská Baba
Jednotka bola vyslaná na pomoc spadnutému jeleňovi v šachte. Jednotka po príchode jeleňa vytiahla pomocou popruhov a pustila do prírody. Jednotka potom našla ďalšie štyri nezabezpečené (otvorené) šachty , ktoré zakryla drevom a následne sa vrátila na základňu.
13. 05. 2020 – Pezinok
Jednotka bola vyslaná na technickú pomoc mestskej polícii – otváranie bytu. Po otvorení a vykonaní všetkých prác sa jednotka vrátila na svoju základňu.
13. 05. 2020 – Modra
Jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode v meste Modra. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.
15. 05. 2020 – Pezinok
Jednotka bola vyslaná k vytečeným prevádzkovým kvapalinám z osobného motorového vozidla. Jednotka použila na odstránenie kvapalín sorbent a vrátila sa na svoju základňu.
15. 05. 2020 – Pezinok
Jednotka zasahovala pri požiari porastu v rekreačnej oblasti Rozálka v Pezinku. Na likvidáciu požiaru použila jeden vysokotlaký prúd. Pri požiari sa nikto nezranil. Po uhasení požiaru sa jednotka vrátila na svoju základňu.
15. 05. 2020 – Modra
Jednotka bola privolaná k dopravnej nehode ma ceste medzi Modrou a Budmericami.
15. 05. 2020 – Pezinok
Jednotka zasahovala pri požiari vo vinohradoch v lokalite Rozálka v Pezinku. Jednotka použila na uhasenie požiaru jeden vysokotlaký prúd a vrátila sa na svoju základňu.
17. 05. 2020 – Limbach
Jednotka bola privolaná k vyslobodeniu zvieraťa zo šachty. Zviera sa nachádzalo v hĺbke cca 5 m. Jednotka na vytiahnutie použila rebrík a lano. Po vytiahnutí bolo zviera vypustené do voľnej prírody a jednotka sa vrátila na základňu.

17. 05. 2020 Pezinok – Grinava
Jednotka bola vyslaná k ohlásenému dymeniu z lesa nad Grinavským jazerom pri vodárni. Hasičská jednotka prešla celé okolie ale nenašla žiadne známky dymenia. Jednotka sa vrátila na svoju základňu.

Inzercia