LOADING

Type to search

Hasiči Život

Zásahová činnosť pezinských hasičov

redaktor tvpk 08 decembra 2020

Zásahová činnosť jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Pezinok od 30. 11. 2020 – 06. 12. 2020.


02. 12. 2020 Pezinok

Jednotka bola vyslaná k požiaru veľkokapacitného kontajnera na Drevárskej ulici v Pezinku. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o kontrolované spaľovanie dreveného odpadu bez nahlásenia na tiesňovú linku 150. Dozor bol poučený na mieste a jednotka sa vrátila na svoju základňu.


02. 12. 2020 Pezinok

Jednotka bola vyslaná na preverenie úniku čpavku v objekte haly Aréna Pezinok na Suvorovovej ulici v Pezinku. Po príchode na miesto začala jednotka s evakuáciou osôb z priestorov haly a strojovne. Počas prieskumu boli vykonané merania hodnôt čpavku v ovzduší vo všetkých priestoroch haly. Namerané hodnoty nepotvrdili únik čpavku z technologického zariadenia ani po opakovanom meraní. Následne bol priestor odovzdaný a jednotka sa vrátila na svoju základňu.


03. 12. 2020 Modra

Jednotke bol nahlásený požiar elektroinštalácie na Kuzmányho ul. v Modre. Jednotka miesto skontrolovala termokamerou a následne sa vrátila na svoju základňu.


03. 12. 2020 Pezinok

Jednotke bol nahlásený požiar v Pezinok na Holubyho ul. v opustenej budove pri železnici. Po likvidácii sa jednotka vrátila na základňu.


04. 12. 2020 Pezinok

Hasičská jednotka bola vyslaná na otváranie bytu na Bernolákovej ulici v Pezinku. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o zamknutý byt na prízemí. Na výzvu hasičskej jednotky byt otvorila majiteľka. Na miesto sa dostavila RZP a polícia. Miesto bolo odovzdané polícií a RZP, hasičská jednotka sa vrátila na základňu.


05. 12. 2020 Šenkvice – Vištuk

Jednotka vyslaná k dopravnej nehode dvoch osobných vozidiel medzi Šenkvicami a Vištukom. Po príchode bolo zistené, že dve osoby boli zranené a následne boli jednotkou odovzdané do opatery ZZS. Vozidlá boli zabezpečené voči požiaru a komunikácia očistená. Jednotka sa vrátila na základňu.


05. 12. 2020 Šenkvice – Vištuk

Jednotka bola opäť vyslaná k ďalšej nehode osobného vozidla za Šenkvicami smerom na Vištuk. Po príchode na miesto bolo zistené, že tri osoby sú zranené, jednu odviezla ZZS. Jednotka sa následne vrátila na základňu.

Inzercia