LOADING

Type to search

Investície Samospráva Život Životné prostredie

Zámocký park je znova otvorený pre verejnosť

redaktor tvpk 06 februára 2020

Dnes ráno (6. februára) vykonali pracovníci Mestského podniku služieb (MPS) opätovnú kontrolu Zámockého parku a jeho chodníkov, aby sa uistili, že po mimoriadne nepriaznivom poveternostnom počasí, vplyvom ktorého padli v utorok 4. februára 2020 v Zámockom parku dva stromy, je park opäť bezpečný. Keďže došlo aj k utíšeniu silného vetra, MPS dnes sprístupnil Zámocký park pre verejnosť.

 

 

 

 

Vplyvom mimoriadne silného doobedňajšieho vetra, ktorý v Pezinku a okolí dosahoval rýchlosť (v nárazoch) až 115 km/h, došlo v utorok 4. februára v Zámockom parku k pádu dvoch stromov. Podľa komplexnej pasportizácie zelene v Zámockom parku, ktorú v prvej polovici roka 2019 zrealizovala pre mesto Pezinok na základe verejnej súťaže spoločnosť SAFE TRESS, s.r.o, ide o stromy č. 671 a č. 34.

 

 

 

V oboch prípadoch išlo o stromy, u ktorých bola zistená stagnácie rastu i ďalšie závažné poškodenia – úplné odumretie (strom č. 671), resp. infekcia bázy kmeňa, infekcia samotného kmeňa a dutiny v kmeni (strom č. 34). Vzhľadom na rozsah poškodenia boli oba stromy v pasporte odporúčané na výrub už v rámci prvej etapy. Mesto Pezinok na základe zrealizovanej pasportizácie zelene v Zámockom parku podalo 17.9.2019 žiadosť o súhlas s výrubom stromov zaradených do prvej etapy výrubov. V tejto žiadosti boli aj oba padnuté stromy. Mesto momentálne čaká na výrubové povolenie pre prvú etapu, keďže správne konanie ohľadne povolenia tohto výrubu ešte stále prebieha.

Výsledky pasportizácie stromov v Zámockom parku z roku 2019

 

 

 

 

 

Mesto Pezinok a Mestský podnik služieb (MPS) kvôli závažným poveternostným podmienkam a na zaistenie bezpečnosti verejnosti uzavreli Zámocký park v utorok 4. 2 aj v stredu 5. 2. ako aj aj ostatné areály s verejnou zeleňou. V priebehu stredy 5. 2. vykonával MPS odpratanie padnutých stromov a odvoz drevnej hmoty. V parku zostal ešte koreňový bal z jedného stromu, ktorý však nebráni v prevádzke. MPS ho odvezie spolu s hrubým kmeňom, ktorý tu zostal po páde stromu na jeseň 2019. Pracovníci MPS zároveň vykonali podrobnú ohliadku celého parku a špeciálne chodníkov, nad ktorými mesto zrealizovalo v prvej polovici roka 2019 kompletné bezpečnostné orezy. Táto obhliadka dopadla veľmi dobre – na chodníkoch ani v korunách stromov nad chodníkmi neboli nájdené žiadne padnuté či polámané konáre, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov parku.

Inzercia