LOADING

Type to search

Voľby Život

Volebné okrsky a miestnosti Pezinok

redaktor tvpk 25 februára 2020

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1

 

Volebná miestnosť – Mestský úrad, Radničné námestie 7 /I.poschodie č.dv.19/ – ulice:

Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába, Fortna, Drevárska, Svätojurská ulica, vrátane občanov, ktorí majú trvalý pobyt iba Pezinok

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2

 

Volebná miestnosť – Denné centrum / Klub dôchodcov/, Kollárova 1 – ulice:

Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3

 

Volebná miestnosť – Gymnázium, Senecká 2 – ulice:

Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4

 

Volebná miestnosť – Autoškola Maťus, Sládkovičova 1/vchod Trnavská ul./ – ulice:

Muškátová, Silvánová

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5

 

Volebná miestnosť – Materská škola, Záhradná 34 – ulice:

Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 6

 

Volebná miestnosť – Materskáškola , gen. Pekníka 2 – ulice:

Jilemického, Jiráskova, Šafarikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F. P. Drobiševa, Ulica gen. Goliana, Ulica gen.Viesta

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 7

 

Volebná miestnosť – Denné centrum /Klub dôchodcov/, Cajlanská 95 – ulice:

Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, dona Sandtnera 1, 2, 5, 7, Rybníček

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 8

 

Volebná miestnosť – Materská škola, Svätoplukova 51 – ulice:

L. Novomeského 36-66, dona Sandtnera 9-45, dona Sandtnera 22-26, Šteberlova, Schaubmarova, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberská, Najmarova, Sasinkova, Jamnických, Žarnovických

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 9

 

Volebná miestnosť – Základnáškola, Kupeckého 74 – ulice:

Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 10

 

Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2 – ulice:

Suvorovova, Svätoplukova 1, 2,

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 11

 

Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2 – ulice:

Svätoplukova 6-51

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 12

 

Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2 – ulice:

L. Novomeského 1 -27 a 2 -34

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 13

 

Volebná miestnosť – Materská škola, Vajanského 16 – ulice:

Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 14

 

Volebná miestnosť – Denné centrum /Klub dôchodcov/, Hrnčiarska 44 – ulice:

Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 15

 

Volebná miestnosť – Školský klub, Fándlyho 11 – ulice:

Mierová, l.mája, Obrancov mieru, Fándlyho

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 16

 

Volebná miestnosť – Internátna škola, Komenského 29 – ulice:

Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 17

 

Volebná miestnosť – Materská škola, Bystrická 1 – ulice:

Bystrická, Bratislavská 108-130

 

 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 18

 

Volebná miestnosť – Základná škola, Orešie 2 – ulice:

Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Pri mlyne, Trnková

 

 

ČAS KONANIA VOLIEB:

V súlade § 20ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z a rozhodnutia predsedu NR SR č. 351/2019Z.z. sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Pezinka,budú konať v

sobotu 29. februára 2020 od 7,00 hod. do 22,00 hod .

 

 

UPOZORNENIE PRE VOLIČOV

Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien na Mestskom úrade, Radničné námestie 7, v kancelárií č. 19 P/prízemie/. Všetky zmeny je možné vykonať do 28. 02. 2020 do 12.00 hod. Žiadame všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny. Voliči, ktorí v čase volieb nebudú prítomní v mieste svojho trvalého pobytu, môžu si na Mestskom úrade vyžiadať voličský preukaz, na čas voľby budú dočasne vyškrtnutí zo stáleho zoznamu voličov a s voličským preukazom môžu voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na celom území Slovenskej republiky.

 

 

PREUKAZOVANIE TOTOŽNOSTI

Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Volič, ktorému bol vydaný voličský preukaz je povinný predložiť aj voličský preukaz.

Inzercia