LOADING

Type to search

Život

V stredu 29. júla dôjde k odstávke vody

redaktor tvpk 28 júla 2020

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchy na Holubyho ulici bude v stredu 29. júla 2020  od 8.00 do 14.00 h prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na Moyzesovej ulici od križovatky s Kollárovou ulicou smerom na Holubyho a od svetelnej križovatky ulíc Moyzesova – Holubyho smerom na železničnú stanicu.


Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody bude zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla v uvedenej lokalite.

zdroj: http://www.pezinok.sk

Inzercia