LOADING

Type to search

Pre deti Projekty Samospráva Život

V meste Pezinok je otvorených 34 detských ihrísk

redaktor tvpk 11 augusta 2020

V termíne od 7. do 31. júla 2020 prebiehala na detských ihriskách vo vlastníctve mesta nevyhnutná údržba zameraná na odstránenie nedostatkov spôsobených užívaním, vandalizmom a na čistotu plôch. Od 8. augusta 2020 je prevádzkyschopných 34 z 36 detských ihrísk.


Ihrisko na sídlisku Juh – ulica 1. mája č. 43 a detské ihrisko na sídlisku Muškát I. – Nálepkova ulica – zriadené mestom, zostávajú z dôvodu bezpečnosti naďalej zatvorené. Po opravách a demontáži nebezpečných prvkov budú sprevádzkované dňa 16. 8. 2020.V rámci údržby sa vykonávalo čistenie plôch ihrísk, oprava oplotenia, čistenie informačných tabúľ, nátery a povrchové úpravy súčastí ihrísk, ako sú hracie a cvičebné prvky a zariadenia (mazanie pohyblivých častí a drobné opravy, ako napr. pritiahnutie uvoľnených skrutiek a pod.), čistili sa dopadové plochy, spevnené plochy, opravovali sa lavičky. Súčasťou starostlivosti o ihriská je aj pravidelné mechanické čistenie piesku a premývanie piesku pitnou vodou.


Údržbu a opravy detských ihrísk vo vlastníctve mesta Pezinok v roku 2020 realizuje na základe výsledkov verejnej súťaže spoločnosť I. V. HRAČKY s.r.o., sídlo: Šenkvická cesta 14/O, 902 01 Pezinok.


Zdroj: www.pezinok.sk

Inzercia