LOADING

Type to search

Koronavirus Samospráva Život

Slovenská pošta vyzýva na neporušovanie karantény

redaktor tvpk 20 marca 2020

Slovenská pošta je súčasťou kritickej infraštruktúry štátu a postupuje v súlade s pokynmi kompetentných autorít, teda Ústredného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR.

 

 

S cieľom chrániť našich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta denne prijíma prísnejšie ochranné opatrenia a vyzýva obyvateľov, aby ich zodpovedne a dôsledne dodržiavali. Napriek tejto výzve sme zaznamenali, že obyvatelia, ktorí sa nachádzajú v karanténe, porušujú podmienky karantény a vychádzajú zo svojich domovov, navštevujú pobočky Slovenskej pošty a ohrozujú nielen zamestnancov, ale aj ostatných obyvateľov.

 

 

Prosíme Vás o spoluprácu pri ochrane všetkých obyvateľov a využitie všetkých Vašich dostupných informačných a komunikačných kanálov (obecné rozhlasy, noviny, nástenky, iné) a rozšírenie nasledovnej výzvy Slovenskej pošty. Pracovníci Slovenskej pošty ostali v práci pre vás, obyvatelia v karanténe nech ostanú doma pre všetkých.

 

 

„Vážení obyvatelia, ak ste v karanténe, rešpektujte podmienky karantény. Dvere domu si označte nápisom Karanténa. V žiadnom prípade nevychádzajte z domu a nechoďte na pobočku pošty. Za poručenie karantény hrozí pokuta vo výške 1 659 €.  Slovenská pošta nevypláca ľuďom v karanténe sociálne dávky v hotovosti do vlastných rúk. Obyvateľ musí počkať na prebratie sociálnej dávky do času, kedy ukončí karanténu resp. kým sa situácia upokojí. Nepreberajte ani vaše zásielky. Poštári vám do schránky automaticky vložia tzv. žltý lístok, teda oznámenie o uložení zásielky. Zásielka vás počká na pošte viac ako 18 dní. Doba uloženia zásielok na pošte je predĺžená o 14 dní navyše.  Vážení obyvatelia, nezabúdajme, ak chránime seba, ochránime svojich blízkych.”

Inzercia