LOADING

Type to search

Polícia Život

Seniori, nedajte sa oklamať!

redaktor tvpk 29 mája 2020

Policajný zbor sa aj v tomto období snaží formou osvety predchádzať a eliminovať páchanie trestnej činnosti na senioroch. Seniorom hrozia  nástrahy v súvislosti s nekalými praktikami podvodníkov. Snahou polície je informovať aj generáciu v produktívnom veku, ktorá môže efektívne opakovane upozorňovať staršiu osobu v rodine (rodič, starý rodič) na
potrebnú opatrnosť a ostražitosť v kontakte s cudzími ľuďmi.

Podvodníci využívajú rôzne legendy (zámienky), aby sa dostali k peniazom.

 • Využívajú dôverčivosť seniora, jeho ochotu komunikovať a pomáhať, dobrosrdečnosť.
 • Oslovia ho na ulici, nemajú zábrany ho navštíviť aj v jeho príbytku, v ktorejkoľvek obci, či meste.
 • Chcú vniknúť do jeho obydlia a pokiaľ peniaze nevylákajú priamo, ovládajú veľa spôsobov, ako sa ich zmocniť. V mnohých prípadoch ide o celoživotné úspory seniorov, ktoré predstavujú nemalé finančné prostriedky.
 • Seniori, nedôverujte neznámym ľuďom a nikoho cudzieho nevpúšťajte do bytu!
 • Nedajte sa nachytať na nič, čo znie až príliš dobre (vysoké zisky za vložené peniaze, zázračné lieky, výhodné kúpy, vracanie preplatkov v mieste bydliska).

Polícia ponúka niekoľko rád, čo robiť, ak Vás podvodníci oslovia s nasledujúcou legendou:


Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú linku alebo mobil, predstaví sa ako Váš príbuzný (napr. syn, vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú pomoc. Neskôr Vám opäť zavolá, že pre peniaze nemôže prísť osobne a poprosí Vás, aby ste peniaze odovzdali jeho sekretárke, kamarátovi či inej osobe.

 • Čo najskôr si overte, či Vám naozaj volal Váš príbuzný, obratom mu zavolajte, ak nevolal príbuzný, ihneď kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný, môže ísť o podvodníka.Niekto Vás osloví na ulici, že nie je tunajší, poprosí Vás, aby ste mu ukázali cestu do nemocnice, následne Vás úpenlivo prosí, aby ste mu požičali peniaze na zaplatenie operácie pre jeho známeho alebo príbuzného, ktorý mal ťažkú nehodu a leží v nemocnici vo vážnom stave. Ako zálohu Vám ponúkne peniaze v inej mene.

 • Nikdy nepristupujte na takúto požiadavku, vyhýbajte sa komunikácii s týmito osobami, nesadajte do ich auta, nevpúšťajte ich do svojich príbytkov a čo najskôr kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Vždy majte na pamäti, že zdravotná pomoc v Slovenskej republike sa poskytuje každému bezplatne.
Niekto Vám zazvoní pri dverách a prestaví sa ako pracovník plynární, elektrární, vodární, poisťovní či iných spoločností a tvrdí, že prišiel odpísať stav plynomeru, vodomeru alebo elektromeru alebo Vám prišiel vyplatiť preplatok či inkasovať nedoplatok.

 • Nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich  zamestnávateľa, či na obecnom úrade alebo požiadajte svojho suseda či príbuzného, aby bol prítomný pri vstupe takejto osoby do Vášho príbytku.
 • Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, neotvárajte a kontaktujte políciu na čísle158.
 • Majte na pamäti, že zástupcovia týchto spoločností vykonávajú odpočty pokiaľ možno z verejne dostupného miesta alebo zo spoločných priestorov v bytových domoch a preplatky či nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb.

Niekto Vám zazvoní pri dverách a ponúka na predaj rôzny tovar alebo služby za výhodné ceny (napr. hrnce, nože, deky, stavebné náradie, výmena odkvapov, asfaltovanie chodníkov).

 • Majte na pamäti, že tovar, ktorý Vám ponúkajú neznáme osoby priamo vo Vašom obydlí za výrazné zľavy, môže byť nekvalitný a nefunkčný, robota môže byť nekvalitná a nakoniec podvodník žiada vyplatiť podstatne vyššiu sumu za prácu ako ste sa na začiatku
  dohodli. Taktiež môže ísť o podvodníkov, ktorí Vás navštívili s úmyslom ukradnúť Vaše úspory alebo iné cennosti pri chvíľke Vašej nepozornosti.
 • Nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov, aj keby Vás požiadali o pohár vody, kontaktujte políciu na čísle 158.

Ak sa Vám stane niektorá z popísaných udalostí, buďte ostražití, neverte týmto osobám,
aj keby vyzerali dôveryhodne. Snažte si zapamätať popis osôb, výzor, oblečenie, vozidlo
a pod., ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom čísle 158.

Inzercia