LOADING

Type to search

Kultúra Život

Program podujatí Malokarpatskej knižnice v Pezinku na marec 2020

redaktor tvpk 21 februára 2020

Pre študentov a verejnosť:

 

Literatúra v Radnici: …sviňačinky…    beseda

podujatie sa uskutoční v rámci Týždňa slovenských knižníc

Hosť: autor  kníh Sviňa a Mäso Arpád Soltész

Moderuje: Veronika Šikulová

Termín: 2. marec 2020 o 19.00 hod.

Miesto konania: Radnica – cafe & wine bar, M. R. Štefánika 1, Pezinok

 

NÁVOD NA POUŽITIE alebo čo v knihe nenájdete!: EX LIBRIS      workshop

podujatie sa uskutoční v rámci Týždňa slovenských knižníc

Hosť: Andrej Frič

Cyklus podujatí Návod na použitie, alebo čo v knihe nenájdete je zameraný na skúmanie rôznych druhov hobby. V našej knižnici nájdete množstvo kvalitných príručiek, ktoré čitateľa prevedú krok za krokom rôznymi postupmi. Občas  máme pocit, že v príručke niečo chýba. Preto sme sa rozhodli každý mesiac pozvať odborníka v danej oblasti. Tento mesiac to bude linoryt. Na podujatie je potrebné sa nahlásiť: projekty@kniznicapezinok.sk

Termín: 3. marec 2020 o 17.00 hod.

Miesto konania: výstavné priestory knižnice, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok

 

Cyklus tréningov pamäte a pozornosti pre seniorov    Kurz pre prihlásených účastníkov

Opäť otvárame obľúbený kurz určený seniorom, ktorí majú záujem rozvíjať svoj potenciál. Tento kurz otvárame pre nových záujemcov. Na kurz je potrebné sa prihlásiť v oddelení pre dospelých čitateľov.

Termín: 5. marec 2020 a každý nasledujúci štvrtok o 9.00 hod.

Miesto konania: výstavné priestory knižnice, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok

 

Pendleri a Knihobežníci       Beseda

Podujatie sa uskutoční v rámci Týždňa slovenských knižníc. Beseda s autorkou kníh pre deti aj pre dospelých.

Hosť: Tamara Šimončíková Heribanová

Moderuje: Barbara Leschingerova

Termín: 5. marec 2020 o 17.00 hod.

Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok

 

Únava, nervozita, emócie, nálady a stres         Prednáška v rámci týždňa mozgu

Vstup voľný

Hosť: PhDr. Ľudovít Juráš, PhD

Termín: 17. marec 2020 o 17.00 hod.

Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok

 

Knižnica pre seniorov        Stretnutie s literatúrou

Podujatie určené pre obyvateľov DSS, spojené s ukážkami tréningov pamäte.

Termín: 24.marec 2020 o 10.00 hod.

Miesto konania: DSS Pezinok, Hrnčiarska 37, Pezinok

 

Odborný seminár pre knihovníkov BSK       Seminár pre uzavretú skupinu

Predstavenie programu BibLib. Podujatie je určené knihovníkom, prípadne starostom BSK

Hosť: Mgr. Pavol Špáni (SVOP)

Termín: 25. marec 2020 o 17.00 hod.

Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok

 

 

Program pre malé deti s rodičmi:

 

Rozprávka má krídla!                             Čítame deťom

Vraj sa už dnes nečítajú deťom rozprávky. Nemáme čas. Nemáme energiu, kapacitu. Možno si myslíme, že nemáme talent, či, že hlasné čítanie nám nejde. Nevadí. My všetko máme. Čas, talent, energiu, kapacitu. A čítame aj tie fakt dlhé rozprávky. Možno si len chcete vypočuť, ako rozprávky čítame my! Vstup voľný.

Termín: 10 marec 2020 o 14.00 hod.

Termín: 24. marec 2020 o 14.00 hod.

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 

Haló ste doma? Poďte sa hrať do knižnice!       Čítanie a herničky s deťmi

Dopoludňajšie stretnutie pre malé deti, ktoré nechodia do škôlky (0-6) a ich rodičov. Čítame si, hráme sa, pridajte sa k nám!

Vstup voľný.

Termín: 2. marec  2020 o 10.00 hod.

Termín: 16. marec 2020 o 10.00 hod.

Termín: 30. marec 2020 o 10.00 hod.

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok

 

Slávnostné vyhodnotenie Literárno-výtvarnej súťaže spojené s vernisážou detských prác

Podujatie pre pozvaných účastníkov

Termín: 4. marec o 10.00 hod

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok

 

VESELÉ SAMOHLÁSKY    Neposedná beseda – podujatie pre dohodnutú skupinu

podujatie sa uskutoční v rámci Týždňa slovenských knižníc

Hostia: Ľubomíra Miháliková a Zuzana Polonská,

Termín: 6. marec 2020 o 10.00 hod

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok

 

NOC S ANDERSENOM          Všetko najlepšie Hastrošovci!

Naša knižnica sa opäť zapojí do medzinárodného podujatia, spolu s inými knižnicami, školami, či detskými centrami.

Termín: 27. marec 2020 o 17.00 hod

Miesto konania: Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok

 

 

Literárno-výtvarná súťaž: téma na marec: Pod zemou

literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca. Vyhodnotenie prác je 15. nasledujúceho mesiaca

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok

 

 

Program pre MŠ:

 

Poďme sa hrať do knižky

Dramatizované čítanie pre deti spojené s hrami a aktivitami.

 

 

Program pre ZŠ:

Vitajte v knižnici (červená, zelená, žltá, modrá)

Porozprávame si o tom, ako funguje knižnica a ako sa požičiavajú knižky.

 

Horory našich pradedov

Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci a raráškovia.

 

Kto nám dal rozprávky do konzervy?

Beseda o zbieraní ľudových rozprávok.

 

Neposedná beseda

Stretnutia v knižnici spojené s besedou o literatúre

 

Folklore is not dead!

Ako vyzerá živý, autentický folklór?

 

Never každej volovine – hodina informačnej výchovy (pre prvý aj druhý stupeň)

Úvod do kritického myslenia.

 

Popoludnie s rozprávkou

Hlasné čítanie pre ŠKD

 

Upozornenie: na všetky podujatia pre MŠ, ZŠ aj ŠKD je nutné sa zahlásiť!

Všetky podujatia pre kolektívy začínajú o 10.00 okrem Popoludnia s rozprávkou, ktoré začína o 14.00

 

Kontakt:

Malokarpatská knižnica v Pezinku, 033/6412315

dospele.odd@kniznicapezinok.sk   

detske.odd@kniznicapezinok.sk

http://www.kniznicapezinok.sk

http://www.facebook.com/kniznicapezinok

 

Inzercia