LOADING

Type to search

Investície Život

Prerušenie dodávky vody v Pezinku – 18. jún 2020

redaktor tvpk 28 mája 2020

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamujem prerušenie dodávky vody
z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu v Pezinku a to 18. júna 2020 v čase od 7:30 hod. do 17:00 hod. na uliciach : Holubyho (od kruhového objazdu až po križovatku Moyzesova /Jesenského), Potočná , Radničné Námestie .


Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody v zmysle vyššie uvedeného bude zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla vo vyššie uvedenom čase a uvedených uliciach.

Inzercia