LOADING

Type to search

Elektrina Život

Prerušenie dodávky elektriny v Pezinku 21. 09. 2020

redaktor tvpk 04 septembra 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje prerušenie dodávky elektriny. Dňa 21. 09. 2020 v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. budú z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme bez dodávky elektriny nasledovné lokality:


MAJAKOVSKÉHO č. 1, 3

Inzercia