LOADING

Type to search

Elektrina Život

Prerušenie dodávky elektrickej energie v Pezinku – 2. 10, 6. 10, 7. 10 a 8. 10. 2020

redaktor tvpk 30 septembra 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné lokality:

Dňa 2. 10. 2020 v čase od 9.00 do 13.00 h
• LOKALITA STUPY č.9263/VE v Pezinku

Dňa 6. 10. 2020 v čase od 8.00 do 16.30 h
• KOLLÁROVA č. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
• MOYZESOVA č. 4683/2

Dňa 7. 10. 2020 v čase od 8.30 do 15.00 h
•1. MÁJA č. 1, 3, 3/OP, 5, 7/VE, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
•BERNOLÁKOVA č. 25 , 34, 34/VE, 47
•BRATISLAVSKÁ č. 41 , 43, 45, 47
•FÁNDLYHO č. 1, 1/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20/ZA, 22, 24, 26, 28, 4047/1, 4145
•OBRANCOV MIERU č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 29/A, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 37/ZA, 39, 41, 43, 45, 47

Dňa 8. 10. 2020 v čase od 8.00 do 16:00 h
•KOMENSKÉHO č. 10, 16, 18, 20
•NERUDOVA č. 1, 2, 2/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/OP, 17, 19, 21, 23, 25, 3432, 3433
•OBRANCOV MIERU č. 34/- 36/D1, 36/D2


Kontaktná osoba Jana Jánošová, tel. : +421-(0)2 -50 61 31 61, jana.janosova@zsdis.sk

Inzercia