LOADING

Type to search

Elektrina Život

Prerušenie dodávky elektrickej energie – 30. 11. 2020 – AKTUALIZOVANÉ

redaktor tvpk 13 novembra 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje prerušenie dodávky elektriny. V pondelok 30. novembra 2020 v čase od 8.00 do 15.00 h bude z dôvodu  vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme bez dodávky elektriny lokality:

KUČIŠDORFSKÁ DOLINA č. 516, 518, 521, 524, 711, 713, 735, 736, 752, 9101, 9113, 9181, 9206, 9215, 9217

ŠENKVICKÁ CESTA č. 2, 4, 6, 8


MÝTNA č. 52


SLNEČNÁ č. 4, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54


SLÁDKOVIČOVA č. 31


V utorok 1. 12. 2020 v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. bude bez dodávky elektriny lokalita:


OBRANCOV MIERU č. 51

Inzercia