LOADING

Type to search

Elektrina Život

Prerušenie dodávky elektrickej energie – 19. 03. 2020

redaktor tvpk 04 marca 2020

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 19. 03. 2020 v čase od 08:00 do 13:00 hodiny bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 

LOKA SLNEČNÉ ÚDOLIE č. 101,  102,  103,  104,  105,  106,  107,  109,  110,  111,  112,  113,  115,  116,  117,  118,
119,  120,  121,  122,  123,  124,  126,  127,  128,  129,  130,  131,  132,  133,  134,  135,  136,  137,  138,  141,  143,  147,
148,  149,  149/.,  150,  152,  153,  154,  155,  156,  157,  158,  159/.,  160,  163,  165,  166,  167,  168,  169,  173,  176,
177,  178,  179,  180,  183,  184,  185,  186,  187,  188,  188/.,  189,  190,  192,  193,  194/6395,  195,  196,  197,  198,
199,  200,  201,  202,  203,  204,  205,  206,  207,  209,  210,  211,  212,  213,  214,  215,  216,  217,  218,  219,  220,  221,  222,  223,  224,  225,  226,  235,  237,  239,  241,  242,  245,  246,  247,  248,  249,  255,  257,  257/ZA,  4909, 9203,  9233,  9238

Inzercia