LOADING

Type to search

Elektrina Život

Prerušenie dodávky elektrickej energie – 10. 3. 2020 v Grinave

redaktor tvpk 03 marca 2020

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 10. 03. 2020 v čase od 08:00 do 11:00 hodiny bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

 

  • LIESKOVÁ č.  5,  7,  8,  1040/25, 1040/28
  • MLYNÁRSKA č.  2 ,  3,  12/848/60,  16
  • OREŠIE č.  840/4 ,  848/3,  848/5,  848/6,  848/7,  848/8,  848/9,  848/13,  848/14,  848/15,  848/17, 848/18,  848/24,  848/125,  848/VE RI,  1040/23,  1040/24,  1040/32,  1040/33,  1040/36
  • TRNKOVÁ č.  4/1040/31 ,  1040/53
  • ČERNICOVÁ č. 5,  840/3

 

Inzercia