LOADING

Type to search

Doprava Investície Projekty Samospráva Život

Prečo sa Štefánikova ulica prekreslovala?

redaktor tvpk 21 septembra 2020

Šestnásty až dvadsiaty druhý september patrí každým rokom Európskemu týždňu mobility. V tomto čase sa k iniciatíve čistejšej dopravy pre všetkých pridalo aj mesto Pezinok. Dlhé roky boli porušované dopravné predpisy pri napojení Meissovej ulice na Štefánikovú. Podľa nového nákresu vodorovného dopravného značenia sa ale dopravná situácia stane bezpečnejšou a zrozumiteľnejšou.

Inzercia