LOADING

Type to search

koronavírus Život

Pracoviská MV SR sú až do odvolania zatvorené

redaktor tvpk 27 októbra 2020

Klientske centrá, oddelenia odkladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská MV SR sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené a ich stránkové hodiny sú zrušené.  Ich zamestnanci však naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách.

Z tohto dôvodu boli zrušené aj všetky elektronicky dohodnuté termíny. Žiadatelia sa budú môcť čoskoro  objednať na nové termíny, ktoré MV SR sprístupní.


Občania môžu úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.


Zrušené sú aj všetky priestupkové pojednávania, podateľne taktiež neposkytujú služby.


Jedinou výnimkou z opatrení je preberanie vyhotovených dokladov /OP, vodičský preukaz, cestovný pas/ pre občanov, ktorí o ne požiadali v zrýchlenej lehote. 


MV SR upozorňuje,  že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/, ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy.


Tento režim bude na pracoviskách platiť až do odvolania


Ministerstvo vnútra ďakuje občanom za rešpektovanie pravidiel, ktorých cieľom je prispieť k eliminácii nákazy ochorením COVID-19.Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-2&sprava=pracoviska-mv-sr-su-az-do-odvolania-zatvorene

Inzercia