LOADING

Type to search

Život

Ponuka na prenájom

redaktor tvpk 26 februára 2020

VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY na prenájom v objekte na Radničnom námestí č. 9 v Pezinku

 

  • Na II. nadzemnom podlaží budovy
  • miestnosť č. 216 o výmere 43,16  m2

 

a ďalší

 

  • Na III. nadzemnom podlaží budovy
  • miestnosť č. 314 o výmere 33,88 m2

 

Bližšie informácie priamo na Mestskom úrade v Pezinku, referát správy a údržby majetku, kancelária č. 16,

tel. č. 033/6901 109, e-mail: viliam.slimak@msupezinok.sk

Inzercia